โตรอนโตได้รับการจัดอันดับสูงในดัชนีเมืองปลอดภัย

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ในอันดับที่ 2 ในดัชนีด้านความปลอดภัยโดยรวม ด้วยคะแนนที่แข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อยู่อาศัยให้เครดิตกับวัฒนธรรมที่ครอบคลุมซึ่งให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบกำหนดเป้าหมายในชุมชน การรับรู้และการรับวัคซีน ฟาริดา ทาลาท ถิ่นที่อยู่ในโตรอนโตชี้ให้เห็นว่าเมืองได้ริเริ่มโครงการฉีดวัคซีน

เฉพาะชุมชนจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยให้เมืองปลอดภัยยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นแผนการฉีดวัคซีน Homebound Sprintทำงานเพื่อให้ได้รับยาครั้งแรกสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ และคณะทำงานเฉพาะกิจของนักวิทยาศาสตร์ผิวดำเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของวัคซีนได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นของความพยายามในการฉีดวัคซีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีวิธีการฉีดวัคซีนตามความเท่าเทียมมากขึ้น ชาวบ้านยังรู้สึกปลอดภัยเนื่องจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย “ในโตรอนโต เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดนอกแคนาดา ฉันพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างกันมีปฏิสัมพันธ์กันจริง ๆ และไม่ได้อาศัยอยู่ในไซโล” Filipe Vernaza ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองมาตั้งแต่ปี 2541 กล่าว กลุ่มคนทั่วไปมักมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ และศาสนา โตรอนโตเป็นเมืองที่เปิดกว้างอย่างมากซึ่งคุณสามารถรู้สึกปลอดภัยในการเป็นตัวของตัวเอง