ฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาหลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมอง

ฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาหลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมองมีส่วนทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนไหวด้านซ้ายและด้านขวาของร่างกาย การรักษาด้วยฮอร์โมนปิดกั้นอาจช่วยต่อต้านผลกระทบเหล่านี้ ซึ่งเป็นการค้นพบที่มีความหมายต่อการรักษาผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมอง โรคหลอดเลือดสมองหรือการบาดเจ็บที่สมองด้านใดด้านหนึ่งทำให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวที่ฝั่งตรงข้ามของร่างกาย

นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าเป็นเพราะเส้นประสาทจากด้านหนึ่งของสมองควบคุมกิจกรรมที่ฝั่งตรงข้าม แต่จากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้พบว่าการให้ฮอร์โมนบางชนิดแก่หนูโดยไม่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง อาจทำให้เกิดการตอบสนองด้านการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับการขาดดุลยนต์ของมนุษย์ที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย สิ่งนี้ทำให้เราถามว่าฮอร์โมนต่อมใต้สมองอาจเป็นสื่อกลางในปัญหาการเคลื่อนไหวเฉพาะด้านที่มนุษย์สามารถพบเจอได้หรือไม่หลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมองของการศึกษาเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม Bakalkin และทีมงานได้ตรวจสอบผลกระทบของการบาดเจ็บที่สมองด้านเดียวในหนูที่ขาดความเชื่อมโยงระหว่างสมองกับเส้นประสาทที่ควบคุมขาหลัง พวกเขาพบว่าแม้จะไม่มีการเชื่อมต่อนี้ ขาหลังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของอาการบาดเจ็บก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่บกพร่อง