อิซามาลขึ้นชื่อเรื่องอาคารสีเหลืองสดใสเมืองมหัศจรรย์ของเม็กซิโก

อิซามาลเป็นหนึ่งในเมืองมหัศจรรย์ของเม็กซิโกเป็นโครงการที่รัฐบาลพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาจุดหมายปลายทางของเม็กซิโกด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพิเศษ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มักจะเดินทางระหว่างเมรีดาและชิเชนอิตซามาเยี่ยมชมเมือง ดูเหมือนไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านหรือมีนักท่องเที่ยวมากนักและคนในท้องถิ่นก็กำลังทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ

อิซามาลก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วโดยชาวมายา เชื่อกันว่าเมืองนี้ตั้งชื่อตามเทพเจ้า Itzamná ของชาวมายันโบราณ เมืองของสเปนก่อตั้งขึ้นในทศวรรษ 1550 และเนื่องจากเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของชาวมายา ชาวคาทอลิกจึงตัดสินใจว่าจะเป็นสถานที่ที่ดีที่จะวางโบสถ์แห่งแรกของพวกเขาบนคาบสมุทรยูคาทาน โบสถ์คาทอลิกเรียกว่าอารามเซนต์แอนโธนีแห่งปาดัว สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1561 บนศูนย์สักการะของชาวมายันโบราณที่มีอยู่ เดิมเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเปลี่ยนชาวมายาให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทุกวันนี้ โบสถ์แห่งนี้ยังคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา