อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ปัจจุบันอาหารมีอยู่หลากหลายประเภทที่เลือกใช้ แต่ในทางการแพทย์อาหารแบ่งออกเป็นหลายชนิดๆหลักๆ ได้แก่ อาหารธรรมดา อาหารอ่อน อาหารเหลว และที่เราจะมาพูดถึงวันนี้คืออาหารปั่นผสม หรือที่เรียกกันอีกชื่อคืออาหารทางการแพทย์ ซึ่งอาหารทางการแพทย์นั้นมักจะแบ่งสรรตามโรคเฉพาะทางที่เป็น

เนื่องจากว่าแต่ละโรคมีความต้องการและไม่ต้องการจากสารอาหารที่แตกต่างกัน โรคบางชนิดต้องการให้รับสารอาหารบางชนิดอย่างมาก และโรคบางชนิดไม่สามารถรับสารอาหารบางชนิดได้เนื่องจากอาจทำให้มีผลต่อการดำเนินของโรคให้แย่ลง อาหารทางการแพทย์ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ในการรักษาโรค แต่จะสามารถช่วยในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคหรือช่วยจัดการเกี่ยวกับโรคได้ง่ายขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงเมื่อใช้ ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีเภสัชคอยให้คำปรึกษา

เราจะมาพูดถึงอาหารทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากว่าโรคมะเร็งเกิดจากหลายปัจจัยซึ่ง อาหารที่รับประทานทุกวันอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันการรับประทานที่พอเมาะ ก็สามารถช่วยลดอาการทรุดของสุขภาพผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งมักมีความกังวลทางด้านจิตใจ ประกอบกับการรักษาทางการแพทย์ ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา หรือ การให้ยาเคมีบำบัด อาจส่งผลข้างเคียง ทำให้เกิดปัญหาทางโภชนาการ สุขภาพร่างกายทรุดลง ดังนั้น การได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะของร่างกายจะส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็ง

อาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นจะถูกแบ่งออกตามความสามารถในการรับประทานอาหารของผู้ป่วย โดยอาหารเสริม จะถูกพิจารณาใช้ในกรณีที่ร่างกายได้รับสารอาหารจากอาหารหลักไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสำหรับการรับประทานอาหารเพื่อดำรงชีวิต ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะถูกพิจารณาใช้ในการรับประทาน ในกรณีที่ผู้ใช้ มีจุดประสงค์เฉพาะ ที่ต้องการจากประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น ๆ ซึ่งอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งมีดังนี้ อาหารครบถ้วน มีส่วนประกอบของสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย และอาหารเฉพาะโรค มีการดัดแปลงส่วนประกอบอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะโรค ที่มีจำกัดเฉพาะบางสารอาหาร และสุดท้ายสารอาหารเพียงประเภทเดียว ใช้เมื่อต้องทำอาหารตามคำสั่งโดยการผสมสารอาหารแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด

ในการดูแลผู้ป่วย การได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์แก่ร่างกายจะช่วยบรรเทาและฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งได้ดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับสารอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันที่เป็นระบบที่จำเป็นจะต้องเสริมสร้างให้แข็งแรง เป็นสารอาหารที่จะช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ โดยหวังผลที่จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น สารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานอาหารหรืออาหารเสริม ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบ ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น เมื่อผู้ป่วยได้สารอาหารที่ครบถ้วนจากการรับประทานอาหารทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันช่วยในการต้านและลดอาการอักเสบ