วิหารนิดารอส สร้างขึ้นเหนือสถานที่ฝังศพของนักบุญโอลาฟ

หมู่เกาะโอลันด์เป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างฟินแลนด์และสวีเดน หมู่เกาะเหล่านี้เป็นประเทศสวีเดนจนถึงปี พ.ศ. 2352 เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของราชรัฐฟินแลนด์ หมู่เกาะเหล่านี้กลายเป็นด่านหน้าด้านตะวันตกสุดของจักรวรรดิรัสเซีย ในไม่ช้า รัสเซียก็เริ่มสร้างป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ในโบมาร์ซุนด์บนเกาะหลักของโอลันด์ แต่ระหว่างสงครามไครเมียบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสได้โจมตีป้อมปราการแห่งนี้

ซากปรักหักพังของป้อมปราการแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของโอลันด์ และในสนธิสัญญาสันติภาพปารีสของ พ.ศ. 2399 Åland ถูกปลอดทหารหลังจากที่ฟินแลนด์ได้รับอิสรภาพจากรัสเซียในปี พ.ศ. 2460 ขบวนการ (ตอนนี้คือฟินแลนด์) การรวมตัวของโอลันด์กับสวีเดนก็ปะทุขึ้น ชาวเกาะที่รู้สึกว่าตนมีวัฒนธรรมสวีเดน กลัวการคุกคามต่อภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขาจากขบวนการชาติฟินแลนด์ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟินแลนด์ส่งกองทหารไปกักตัวผู้นำขบวนการและสวีเดนตอบโต้ด้วยการเรียกคืนนักการทูตจากฟินแลนด์ รัฐสภาฟินแลนด์ได้นำพระราชบัญญัติเอกราชของ Åland มาใช้ในปี 1920 ซึ่ง Ålanders ปฏิเสธที่จะยอมรับ วิหารนิดารอส ของนอร์เวย์สร้างขึ้นเหนือสถานที่ฝังศพของนักบุญโอลาฟ