ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันอาจเกิดจากค็อกเทลมรณะ

นักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการโปรตีนด้วยการดัดแปลงทางเคมี ในกรณีนี้คือฟอสโฟรีเลชั่น การสร้างโปรตีนตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นงานใหญ่และเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน นักวิจัยสามารถแทรกลำดับกรดอะมิโนสังเคราะห์สั้น ๆ ที่มีการกลายพันธุ์หรือดัดแปลงโปรตีนได้ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาตรวจสอบการทำงานของฟอสโฟรีเลชั่นร่วมกับการกลายพันธุ์ของโปรตีน

ปัญหาคือเราไม่สามารถทดลองควบคุมปริมาณฟอสโฟรีเลชั่นได้ เพราะเป็นเซลล์ที่มีโปรตีนที่จะควบคุมระดับฟอสโฟรีเลชั่นในเวลาใดก็ตาม แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราต้องการ มีฟอสโฟรีเลชั่น 0 เปอร์เซ็นต์หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เราสามารถศึกษาผลกระทบของการดัดแปลงนี้โดยเฉพาะทั้งที่มีการกลายพันธุ์และไม่มีการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถศึกษาการกลายพันธุ์ด้วยฟอสโฟรีเลชั่นที่อยู่ติดกันเป็นครั้งแรกได้จริง ๆ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งไม่สามารถทำได้มาก่อน การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสังเกตรายละเอียดของโครงสร้างของโปรตีนทั้งที่มีและไม่มีการกลายพันธุ์ที่มีหรือไม่มีฟอสโฟรีเลชัน