ฟิลิปปินส์อนุมัติการปลูก “ข้าวสีทอง” เพื่อการพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ออกแถลงการณ์ร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา อนุมัติให้มีการเพาะปลูกข้าวสีทอง เพื่อเกษตรกรรมทางการค้า หรือด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์ ต่อจากการประกาศรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวสายพันธุ์นี้ เมื่อเดือนที่แล้ว

เดิมทีฟิลิปปินส์มีแผนอนุมัติเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 หลังทดลองมานาน แต่เผชิญกับเสียงทัดทาน และการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะบรรดาองค์กรเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมองว่า ข้าวสีทอง เป็นข้าวที่มาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือ การดัดแปลงพันธุกรรม ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตสารตั้งต้นวิตามินเอ ด้วยยีนจากข้าวโพด และยีนจากแบคทีเรียบางชนิด ส่งผลให้ข้าวเป็นสีเหลือง เป็นการพัฒนาที่ไร้ความรับผิดชอบ และคุกคามความมั่นคงทางอาหารของโลก

ด้านฝ่ายสนับสนุนให้เหตุผลว่า ข้าวสีทองสามารถนำไปใช้บรรเทาปัญหาด้านโภชนาการของกลุ่มประเทศพัฒนา “ได้อย่างรวดเร็ว” ขณะที่ประเทศขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงสหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้การรับรองความปลอดภัยทางอาหารต่อข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว แต่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในโลก ที่อนุญาตให้มีการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์