กลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้สิงคโปร์ชะลอการประหารชีวิตผู้มีความผิดปกติ

กลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลสิงคโปร์ชะลอการประหารชีวิตนายนากาเอนธรัน เค ธรรมะลิงัม ชาวมาเลเซียผู้มีความผิดปกติด้านการเรียนรู้ ที่ถูกจับเมื่อปี 2552 ขณะอายุ 21 ปี จากการลักลอบขนเฮโรอีน 43 กรัมมายังสิงคโปร์ และมีกำหนดถูกประหารชีวิต นอกจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังมีการล่ารายชื่อออนไลน์เพื่อยับยั้งการตัดสินใจดังกล่าว

ที่มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 62,000 รายชื่อ กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่า ชายคนดังกล่าวมีความฉลาดทางสติปัญญาเพียงแค่ระดับ 69 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ และเชื่อว่านายนากาเอนธรันน่าจะถูกบังคับใช้ขนเฮโรอีนเข้ามาจากกลุ่มค้ามนุษย์ ด้านนายอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ก็เคยเขียนจดหมายถึงนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ให้ผ่อนปรนต่อชายคนนี้ ขณะเดียวกันก็มีตัวแทนของสหภาพยุโรปที่เคยออกแถลงการณ์ให้ยุติการประหารชายคนนี้ด้วย สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดในโลก และถ้าหากศาลตัดสินให้มีความผิดจากการนำเฮโรอีนเข้ามาในประเทศมากกว่า 15 กรัมจะถูกประหารชีวิต แต่มีการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี 2557 ให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการให้จำคุกตลอดชีวิตแทน ถ้าหากจำลายเป็นแค่ผู้นำส่งหรือมีความผิดปกติทางสมองหรือจิตใจ